ollerossander.se
produktion av interspace
 

Tankar på tvären!
Här lägger jag ut mina funderingar på, som jag ser det, viktiga frågor i hopp om att skapa debatt!

Läs gärna i “Artiklar” min text om datajournaler och fundera på om jag har fel som tycker att det är märkligt tyst om texterna kring 1000 döda i onödan i sjukvården eller om den vansinniga flygplatssäkerheten som om dessa kontroller skulle kunna stoppa terrorister!

Läs mer om Olle »


Ber om ursäkt!

måndag 18 maj, 2009 kl. 14:17

Även om jag är oskyldig måste jag be om ursäkt för en artikel som jag skrivit i Fokus den 15 maj om bankvinsterna. I redigeringen har tidningen dessvärre fokuserat på, inte alls det jag avsåg, utan bankernas vinster de senaste kvartalet. Artikeln bryter flagrant mot de journalistiska principer jag håller högst - perspektiv och sammanhang!

Min tanke var att beskriva bankernas skyhöga avkastning under de senaste 15 båren som en av förklaringarna till dagens finanskris. Tidingen valde i stället en ingress och inledning om miljardvinsterna under ett kvartal och utan att sätta dem i ett sammanhang.

Orginaltexten finns under “Artiklar” här till vänster!

Återinför allmän värnplikt - men vidga värnet!

söndag 10 maj, 2009 kl. 15:50

Gör värnplikten allmän, för både män och kvinnor, men byt vidga värnet! Tanken bakom att vi alla ska försvara varandra mot allvarliga hot är utmärkt! Men det gäller att definiera hoten! Nog verkar både Gudrun och pandemier vara långt alvarligare hot än Röda Armén.  Den senare kan ju knappt ta sig över Röda Torget men de andra kan bokstavligt talat svepa fram i rekordfart!

Jag menar att vi behöver den lite “gammeldags” värnplikten av två skäl. 

Det ena är att vi behöver en betydligt bättre beredskap för de hot som samhället faktiskt står inför. Det gäller naturkatatsrofer likaväl som IT-haverier. I vilket fall behövs folk som kan rycka ut, hjälpa till och reparera - folk och materiel! Sanningen är ju den att Sverige knappt klarar en rejäl storm, en storbrand eller ett haveri i eller en attack mot något avgörande IT-system. Det känns långt angelägnare att bygga upp ett försvar mot detta än att bygga ett militärt försvar som måste leta fiender världen runt och som mest tycks finnas för att motivera vapenindustrin!

Det andra skälet är samhällssocialt: jag tror att det är viktigt att ungdomar, tidigt, praktiskt och under viss uppoffring, får lära sig ansvarstagande, hänsyn och att vi alla måste försvara samhället och dess medborgare mot allsköns hot. Att under några månader utbilda sig i olika skyddstjänster, sjukvåd, räddning och röjning, IT-säkerhet mm mm, ger inte bara viktig kunskap och kanske ett steg in i framtida jobb utan också mognad och insikt i att ett gott samhället bygger på ömsesidigt ansvar!

En del av utbldningen kan dessutom bli direkt samhällsnyttig när den utförs på sjukhus, brandstationer, sjöräddningsfartyg och på en rad andra håll där vi måste förbereda oss för det värsta. Och för den lilla del som gäller det militära försvaret kan vi plocka ut ur varje årskull de som verkligen är bäst lämpade! Och dit hör nog inte de som är mest vapenintresserade! Risken är stor med det nya föreslagna systemet att de som söker sig till det nya “försvaret” inte alls är dem som vi vill skicka ut att med vapen i hand försvara Sverige - eller något annat för ögonblicket politiskt korrekt land!

Kossor har det bättre än åldringar

torsdag 7 maj, 2009 kl. 09:56

Uppdrag granskning visade på det skandalösa förhållanden som råder på många hem för äldre.

Inte minst pekade man på det faktum att vi har oerhört stränga lagar som reglerar kossors, hästars och andra djurs förhållanden. De ska få komma ut, ha kompiusar och skötas väl.

Våra äldre kan däremot tvingas leva som vore de inspärrade! Utan frisk luft och ingen chans att komma ut!

Lagstiftarna, våra valda riksdagsledamöter, värnar mer om kor än om pensionärer är den lika sanna som skrämmande slutsatsen! Men varför blir det så?

Jo, det är lika enkelt! Det kostar inget att tviunga bönder eller hästägare att bygga om, sköta djuren och ge dem drägliga villkor. Sånt får de ju betala själva. En lag om åldringar skulle kosta skattepengar! Alltså….

På samma sätt är det med rader av regler - tillsyner, energikontroller, hisskontroller, ventilationskontroller och Gud vet vad. Med lite lobbying från dem som tjänar på det, går den här typen av “gratislagar” genom statsapparaten och riksdagen som ett oljelavemang !

Ynkligt!

Hjältesaga

torsdag 7 maj, 2009 kl. 09:41

I TV4 går en ny hältesaga signerad Gregor Nowinski. Nu om familjen Bonnier. Mycket är spännande, intressant och kul. Men man undrar ju hur någon, person eller familj, kan bygga upp ett miljardimperium utan att blodvite uppstår?

Men det var ju samma sak när Nowinski skildrade familjen Wallenberg. Härliga, hederliga kapitalister som under sina karriärer aldrig gjort en fluga förnär!

Visst låter det som en hjältesaga - för bra för att vara sann! Men sann måste den ju vara! Nowisnki har ju frågat familjemedlemmarna själva och deras anställda!

Nånå, Nowinski följer en fursteslickande TV-tradition.

När Marcus Wallenberg på sin tid i nåder 1982 meddelade att han, äntligen, kunde ställa upp för en längre intervju i TV var det inte en dag för tidigt. Sveriges mäktigaste företagsägare och kapitalist hade ihärdigt vägrat att ställa upp på någon som helst granskning. Men nu äntligen!

Men villkoret för att ställa upp var att han själv fick välja vem som skulle göra jobet. SVT krökte rygg och MW valde Lennart Hyland! Känd för mycket men inte för någon granskande, kritisk eller ifrågasättande journalistik. Och mycket riktigt blev det också en devot furstesaga.

Och nu förs traditionen vidare!

Polisen som förtroendeförstörare

söndag 26 april, 2009 kl. 18:53

I DN lördags visas tydligt hur polisen kan stå som exempel för hur “samhället” självt gör sitt bästa för undergäva det så nödvändiga förtroendet i och för samhället. Inte minst under mitt arbete för den s.k. Förtroendekommissionen, lärde jag mig att ett gott samhälle bygger på förtroendet människor emellan och mellan medborgare och statsapparat.

För att det senare skall fungera krävs regelverk. För att regelverken skall fungera måste det finns en balans mellan regler, övervakning och sanktion. Bryter man mot reglerna bör det upptäckas och bestraffas.

Trafikpolisen Ruben Börjesson visar, sannolikt omedvetet, hur polisen utvecklas till att bli, inte som det ät tänkt, en av samhällets mest förtroendeskapande institutioner utan en oerhört farlig förtroendeförstörar.

Polisen har att övervaka massor med regler som krävs för att samhället skall fungera. Men har man, inom trafiksektorn, bestämt sig för att strunta i allt utom “bälte, fart och fylla” innebär det att allt fler  människor inser att alla andra regler kan man strunta i! Och så är det i allt högre utsträckning.

Och det är klart, samhället går inte under om allt fler parkerar fel, kör fel, struntar i att blinka och alla andra dumheter man kan ta sig för i trafiken.

Men attityderna smittar! Kan man strunta i trafikreglerna , kan man väl strunta i allt annat också, där risken för upptäckt blir allt mindre!

Ska det vara så j-a svårt?

fredag 24 april, 2009 kl. 10:39

Varför envisas journalisterna, ingen nämnd och ingen glömd, med att inte sätta siffror i sitt sammanhang. I dagarna haglar miljarderna som utgör bankernas kreditförluster. Och det är viktiga siffror! Men de måste ju för tusan sättas i ett sammanhang och inte då bara jämföras med förra året. Hur många miljarder är det av totalen? Hur många miljarder av bankens reserver? hur länge räcker pengarna? Hur mycket täcks av (fortfarande snuskigt höga) vinster?

Läsare, lyssnare, kunder och sparare lämnas helt i sticket. I stället för god rapportering ägnar sig alltför många journalister åt “djupsinniga” kommentare!  (Ungefär som jag gör här!) Men allvarligt talat, var är de inträngande bankanalyserna?

Stollig rapportering

torsdag 23 april, 2009 kl. 12:22

”Svenska Bankbomber”  skriver Patricia Hedelius i DN den 21 april och larmar om kreditförluster i svenska banker på mellan 0,5- och 1 procent av den totala utlåningen. Med rubrik, text och grafik ges läsaren uppfattning att detta är svindlande och för bankerna livshotande belopp.

”Snacka om kreditförluster. Då skulle du varit med på 90-talet” skulle Hasse & Tage kunna säga. Efter ett decenniums svindlande vinster i svenska banker är de förväntande förlusterna inte så mycket att skrika om. De kan ge bankerna chansen att redovisa pappersförluster och ge nytillträdda VD:ar chanser att framstå som hjältar när sedermera vinsterna åter får dominera. Titta på Swedbank – det underliggande resultatet är verkligen häpnadsväckande gott!

Och för att få perspektiv – kolla riksbankens rapport –

http://www.riksbank.se/templates/YearList.aspx?id=10536

Jag lycks inte kopiera in bilden (nr bild 74) men titta på vinsterna och förlusterna sen tio år tillbaka! Är det synd om bankerna?????

Skalan är i miljarder

  

Akut ägarbrist

onsdag 22 april, 2009 kl. 16:05

Regeringen får kritik, inte minst av Carl B Hamilton, för att den lägger sig i AP-fondernas röstning i bonusfrågorna på stämmorna där AP-fonderna uppträder som ägare. “Fondsocialism” säger Hamilton.

Jaha, vem ska då ta ägaransvaret?

Uppenbarligen de anställda cheferna - tjänstemän som tycks mycket förtjusta i att berika siga själva med hjälp just av bonusar!

Är det verkligen bättre?

Men det sätter fingret på en mycket öm punkt - vem ska ta ägaransvaret för fondernas pengar? Eller ska de inte ta något ägaransvar alls? Ska de lämna “sina” företag utan ägare? Är det bättre?

Många frågor men inga bra svar!

Bonushyckleriet består

onsdag 22 april, 2009 kl. 09:05

Bonushyckleriet börjar nu nå svindlande höjder – eller kanske tvärtom.

Debatten om bonusar och chefsländer slår den ena bottennivån efter den andra. Nu skriker regeringspolitikerna i kapp med oppositionen och ska stoppa bonusar. Men inte för att tanken på rörliga ersättningar till chefer skulle vara fel. Tvärtom! Både Maud Olofsson och Mats Odell har flera gånger sagt detsamma som AP-fondschefer (Mats Andersson), kusinerna Wallenberg, Folksams etikexpert Carina Lundberg Markow och rader av andra i och utanför näringslivet – bonusar är bra! Det gäller bara att utforma dem på rätt sätt!

Och det är här hyckleriet kommer in.

Alla dessa vet, eller borde vid det här laget veta, att INGEN företagsekonomisk forskning stödjer tanken på att chefer med bonusar och rörliga löner presterar mer och bättre än andra! En del resultat visar till och med ett negativt samband!

Det är egentligen ganska enkelt: bonus, rörliga lön, provision, tantiem, ackord – kalla det vad du vill – fungerar sämre ju högre upp man kommer i företagets hierarki eftersom det blir allt svårare att koppla den enskildes insatser till ett resultat. En dammsugarsäljare kan vara mer eller mindre duktig på att sälja och då tjäna mer eller mindre. 

En VD för Vattenfall har ingen som helst påverkan på elpriset i Europa, eurokursen, priset på utsläpp mm. Faktorer som till kanske 90 procent styr bolagets resultat. Det blir direkt löjligt om Lars G Josefsson får ett par miljoner till därför att strömmen blivit dyrare! Men denna debatt vill man (de som beslutar) inte ta. Trots att den nu funnits i mer än ett decennium. Till och med den annars så skotträdda Förtroendekommissionen konstaterade detta för sju år sedan. I stället för sakargument driver allmänhetens (av massmedia pådriven) avundsjuka och missunnsamhet kortsiktiga röstfiskande politiker att fatta sina beslut på helt fel grund.

Och i näringslivet kan man fortsatta klia varandras ryggar och med fullständigt felaktiga argument bevilja varandra svindlande löner, bonusar och pensioner – formerna kanske ändras men svindlerierna som drabbar övriga aktieägare fortsätter.

Bonusskandalerna kommer och går – kompiskorruptionen består!

Skrota miljö och bistånd - köp Primus-kök

söndag 15 mars, 2009 kl. 14:15

Ju enklare desto simplare sa redan salig Dumbom på 1700-talet (Kjellgren)!

Medan världen jagar CO2 och växthusgaser för det vilda och investerar biljoner i nya tekniker (som inte sällan gynnar industriländernas egna särintressen) eldar världens fattiga kodynga och brännved för få varm mat på bordet.

Och eldarna ryker. Röken innehåller sot. Sot är en av de starkaste växthuskomponenterna och skapar ett ständigt dis över stora delar av Asien. Till skillnad från CO2 försvinner sotet ur luften på några veckor om man slutar elda (DN 27/2-09 som citerar en rapport fr Bert Bolin-centret för klimatforskning, Stockholms universitet, http://www.dn.se/opinion/debatt/minskning-av-sotutslapp-snabbaste-miljoatgarden-1.809389)

Vad gör vi? Bygger vindkraftverk som alltid måste kompletteras med lika mycket annan produktion den dag det inte blåser. Satsar på etanol som gynnar bönder och industrin mer långt än miljön. Sluta upp med det där och skrota alla konferenser och köp Primuskök! Om Sverige tog alla sina ca 30 000 miljoner biståndskronor skulle vi kunna ge uppemot 100 miljoner hushåll (!) var sitt primuskök. Nästa år kan vi använda pengarna för att dela ut både kök och gratis gasflaskor miljontals hushåll. På några månader skulle en stor del av Indiens och Sydostasiens fattigaste familjer äntligen få en vettig, och långt mer miljövänlig, form för att koka sitt ris. På några månader skulle 2/3-delar av partiklarna, och därmed diset, över Asien försvinna! Snacka om miljöbistånd? Men det är väl för enkelt för att vara bra!