ollerossander.se
produktion av interspace
 

Syskongräl

Syskongräl36 beslutsfattare om finsk-svenskt ägande

Vad säger de själva?
Trettiosex svenska och finska företagsledare talar ut, anonymt och därför öppenhjärtigt, om kulturkrockar, språkproblem och fusionsbekymmer.
Bakgrunden är de dramatiskt ökande företagsaffärerna över Östersjön under framför allt 1990-talet som har fått rader av akademiker, journalister, företagsanalytiker och konsulter att understryka och förklara skillnaderna mellan svenskt och finskt ledarskap. Tysta, starka beslutssnabba finnar ställs mot långsamma, konflikträdda och samförståndssökande svenskar. Betydligt mindre uppmärksamhet har däremot ägnats åt de industriella drivkrafterna bakom affärerna och konsekvenskerna för de båda ländernas konkurrenskraft.

Tillsammans med Fredrik Bystedt från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och Ilkka Haavisto från finska EVA (Näringslivets Delegation) har vi beskrivit vad som hänt och låtit finländska storföretagsledare och beslutsfattare ge sin syn på de många affärerna, skillnader i företagskulturer och ledarskap mellan finska och svenska storföretag.

Beställ boken direkt från olle@rossander.net för 293:- plus moms och porto.