ollerossander.se
produktion av interspace
 

Om usel krisledning efter “tsunamin”

Ur Dagens Industri dec 2004

Ett ännu okänt antal döda och svårt skadade svenskar. Tiotusentals svenska turister i akut kris. Hundratusentals oroliga i Sverige. Förvirring och panik. Räddningsverket meddelar att man skickar filtar och IT-experter. UD:s växel brakar ihop. Inte heller regeringskansliets växel klarar en anstormning av oroliga anhöriga.
UD:s hemsida hänvisar till telefonnummer som är nästan omöjliga att komma fram på.
Och den så kallade Krisberedskapsmyndigheten, som påstår sig ha ansvar för krisinformation, har ingen som helst information på sin hemsida! Ännu 36 timmar efter tsunamin ger en privat skandinavisk hemsida mer och bättre information än UD och svenska myndigheter.
Jag skulle vilja leva i trygg förvissning om att Sverige hade en förberedd krisledning med mandat att fatta de snabba och kanske drastiska beslut som krävs.
En organisation som kunde fylla försvarets Hercules-flygplan med läkare och hämta hem de mest utsatta. En organisation som ger mig snabb, trovärdig och relevant information på svenska.
En organisation som tänkt efter i förväg vem som ska göra vad när det otänkbara inträffar.
Sverige saknar den typ av förbered krisledning som numera snart sagt varje storföretag byggt upp efter den 11 september. Och ett försvar mot det som faktiskt hotar oss.
Sveriges beredskap är allt annat än god!
Detta är en typ av katastrofer som vi måste förbereda oss för och, i görligaste mån, försvara oss emot. Men det struntar ansvariga politiker i!
Experter och analytiker är överens om att de stora hoten mot samhället inte är militära angrepp utan just “civila” katastrofer - olyckor, naturkatastrofer eller terroraktioner.
Och såväl utredningar som verkliga händelser visar att just detta står Sverige illa rustat emot.
Samtidigt grälar säkerhets- och försvarspolitiker så stickor och strån ryker om nedlagda fredsförband och måttligt minskade anslag - och fortfarande ett försvar till stor del mot forna tiders hot och i brist på dessa, hot mot andra, fjärran, länder.
Inte ens de förskräckande erfarenheterna av Estonia-katastrofen ledde till någon dramatisk förändring av kris- och katastrofberedskapen. Tvärtom. Sverige är i full färd med att göra räddningstjänsten ännu sämre! Med en av Europas längsta kuster och mest glesbefolkade länder saknar vi fortfarande utbyggd och väl fungerande helikopterservice!
Och den ännu akuta katastrofen i Asien kommer att visa att Sverige saknar försvar och beredskap mot också denna typ av händelser.

Olle Rossander
Journalist och reservofficer

Citat från KBM:s hemsida
Krisinformation från Krisberedskapsmyndigheten
Här kommer vi att publicera aktuell information från KBM i samband med en kris. Vi kommer också att hänvisa till andra myndigheter som har uppgifter i krishanteringen samt tydliggöra vilken roll vi har i krisen.