ollerossander.se
produktion av interspace
 

Uppdrag

Med integritet och oberoende som nyckelord arbetar jag som frilansande ekonomijournalist men också som samhällsdebattör och moderator. Jag skriver artiklar och krönikor i olika publikationer och deltar i en rad olika publicistiska projekt, dock inte reklam- och PR.

Under det senaste åren har jag arbetat mycket med frågor kring ägarstyrning och hur världens stora företag numera mer styrs av anställda tjänstemän och mindre av starka enskilda ägare. Detta är en de viktigaste förklaringarna Och faktorerna bakom den rullande finanskrisen. Företagen styrs allt mer för att enskilda tjänstemän med höga löner och bonusprogram och mindre för aktieägares med långsiktiga intressen.

Om detta skriver jag i min senast bok “Vilse i finanskrsens labyrinter” liksom i “Det herrelösa kapitalet” där jag beskriver utvecklingen med utgångspunkt från det pinsamma svenska exemplet,

Häromåret skrev jag tillsammans med forskaren Erik Lidén i Göteborg om medias och analytiekrs usla aktieråd. Erik Lidén har i ett unikt forskningsprojekt undersökt hur bra, eller snarare dåliga, analytikers och journalisters råd är.

Jag arbetar också som moderator i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) avancerade utbildningspaket ”Samhällsprogrammet” som rullar under hösten.

Jag deltar alltså ofta i debatten om företagsstyrning och förtroendefrågor med egna föreläsningar och debattinlägg. Bakom detta ligger dels mina tidigare journalistiska uppdrag men inte minst ett års erfarenhet som huvudsekreterare i regeringens Förtroendekommission. Jag tvangs dock lämna det uppdraget hösten 2003 eftersom ordföranden Erik Åsbrink och ledamöterna inte trodde att jag skulle kunna leverera ett i deras tycke tillräckligt bra betänkande och dessutom varit alltför öppen och frispråkig i media.

Jag tar också uppdrag som obunden debattledare och moderator i samband med konferenser och seminarier och föreläser om och undervisar i ekonomijournalistik bland annat vid Linnéuniversitetet i Kalmar.