ollerossander.se
produktion av interspace
 

Om svartarbete och tvättcheckar, inlägg i SvD, nov 06

Ur SVD, november 2006PM Tvättcheck!

Antalet svartjobb är sannolikt gigantiskt!
Nu har även annars världsfrånvända politiker tvingats inse vad alla människor vetat i decennier: det går knappast att leva ett normalt liv utan att betala, eller ta betalt, svart!
Det handlar om allt från städning hemma till hantverksuppdrag, allt från taxiresor till pizzaköp.
Att så många betalar så mycket till så många svart beror inte bara att det lönar sig.
Det är också svårt för en vanlig löntagare att betala någon vitt.
Regelverket är komplicerat och svåröverskådligt. Blanketter skall fyllas i och risken för att göra fel kan avhålla den mest välutbildade från att ens försöka.
Nackdelarna för samhället och enskilda är uppenbara.
Enskilda ”svartjobbare” lever oförsäkrade, den ärliga konkurrensen sätts ur spel och staten mister skatteinkomster.
Lösningen kan vara enkel.
Alla löntagare ges rätten att varje år köpa ett häfte skattecheckar värda (ex.vis) 10 000 kronor men betala för dessa (ex.vis) 12 000 kronor.
Checkarna kan användas för att betala vem som helst för vad som helst.
Mottagaren (barnvakten, städerskan eller vad det nu är) går till banken och löser in checken på, säg, 2 000 kronor och får hela beloppet i handen.
Checken, med person eller annat id-nummer, går till skattemyndigheten som registrerar beloppet och mottagaren.
Mottagaren blir därmed automatiskt, retroaktivt, försäkrad i det allmänna försäkringssystemet och får rätt till dess förmåner och skydd.
Beloppet påförs mottagarens deklaration. För den som tjänar under ett visst belopp årligen händer inte mer – skatten (20% om man nu väljer den nivån) är betald!
För den mottagare som till äventyrs tjänar mer leder det till någon form av kvarskatt.
En enkel metod att tvätta svart till vitt!