ollerossander.se
produktion av interspace
 

Om plånboksanpassad trängselskatt, inlägg i SvD maj 2007

Ur SvD, maj 07

Trängselskatten måste kännas i plånboken! Sätt avgifterna efter bärkraft!
Tanken bakom den omdiskuterade trängselskatten är ju att ändra människors beteende! Det skall vara så dyrt att köra in i stan att föraren måste tänka sig för om det verkligen är nödvändigt att ta bilen.
Tanken är helt rätt men metoden, eller snarare priset, är helt fel! En eller annan tia spelar för många ingen som helst roll!
För att systemet skall fungera måste avgiften/skatten bli så hög att den verkligen avskräcker så många som möjligt från att, i onödan, köra in genom tullarna. Problemet är att smärtgränsen är högst varierande.
För en lågavlönad ensamstående pappa, som vill köra sin dotter till basketträningen, kan en eller några tior vara mycket kännbart.
För en börsmäklare på väg till jobbet runt Stureplan gör kanske inte ens en hundralapp i avgift vare sig till eller från.
Självklart borde avgifterna sättas efter bärkraft!
Den som har råd med en SUV i miljonklassen kan och ska rimligen betala ett par hundra för att ta sig in. Den som kör billigast möjliga bil, eller miljöbil, ska klara sig undan med ett par tior!
Eftersom all registerring och indrivning baseras på bilnummer är det oerhört enkelt att sätta avgiften efter t.ex. bilens förmånsvärde. Samma metod borde användas för parkerings – och hastighetsböter!
Det är ingen slump att det finns ett signifikant samband, i varje fall i Stockholm, mellan bilens värde och parkeringsdisciplinen! Ju finare bil desto sämre parkeringsmoral!
Och det är inte så konstigt! Ägaren/föraren har gjort en enkel cost– benefit– och riskanalys!
Inte ens den som felparkerar varje dag behöver räkna med fler ett par p– böter (á 700 kr) i veckan. Det innebär att det ofta blir billigare, och i vart fall betydligt bekvämare, att parkera fel än att kör in i ett p– hus (400 kr/dag) och parkera lagligt!
För den som har råd att ta risken blir valet lätt! Med p– böter baserade på bärkraft, d.v.s. bilens värde, skulle trafikmiljön i innerstaden kunna blir riktigt bra! Samma metod skulle lämpa sig mycket väl ute på vägarna.
Det är ingen slump att de allra flesta som kör för fort håller sig till max 30 km/h över hastighetsgränserna! De flesta vill inte riskera att bli av med körkortet eftersom det är en kännbar sanktion!
Med böter beroende av bilens värde, säg fem procent av förmånsvärdet, skulle en enkel fortkörning kunna blir avskräckande dyr för de allra flesta!
Trängselskatter, fortkörnings – och p– böter är inte straff utan styrmedel och då måste det svider tillräckligt mycket och i rätt plånbok!