ollerossander.se
produktion av interspace
 

Källkritik och eko-nyheter

Nu när blankarna firar julafton, börsen går som en jo-jo och paniken lurar på banken vore det riktigt kul att veta vem, eller vilka, som är källor till alla dess obekräftade rykten om Swedbank.

Också s.k. seriösa tidningar har haft fullt med artiklar om Swedbanks “kris”. Alla hänvisar till anonyma källor. Men vilka är dessa kunskapsstinna källor? Hur många är de? Hur mycket vet de? Hur många, av varandra oberoende källor, har journalisten?

Jag har ingen aning men befarar det värsta - att den källkritiska granskningen av dessa viktiga “nyheter” är nära nog obefintlig!

Varför tror jag det? Jo, eftersom ingen skribent, såvitt jag kunnat se, har utvecklat något djupare resonemang om trovärdigheten i det han eller hon skriver. Detta trots att texten kan ha direkt och stor avgörande ekonomisk betydelse för tusentals människor (och banken).

Det vore alltså oerhört värdefullt att veta om den senaste veckans nyheter verkligen bygger på trovärdiga källor eller är mera av karaktären struntprat på marknaden eller kanska bara ett led i elakt spel som syftar till att lura journalister som i sin tur skall lura aktörer på marknaden!

Efter en vecka med dystopiska profetior hade i alla fall Dagens Industri (29/9) en artikel just om ryketsmaskineriet som kan ha sitt ursprung i spekulativa hedgefonder som själva har allt att tjäna på ryketsspridningen. Om fler journalister ägnat mer tid år att tidigt just ifrågasätta sina källors motiv och verkliga kunskap skulle mycken oro besparats allmänheten. Men det är kart - “panik” som rubrik säljer bättre än “lugn”!

Att kritiskt granska dessa källor borde alltså vara mycket viktigt! Till saken hör att det INTE är förbjudet att att efterforska källor annat än för myndigheter!