ollerossander.se
produktion av interspace
 

Mediesveket

Journalisterna sviker sitt uppdrag!

Trots tappra försök och ambitiösa ansatser saknas fortfarande oberoende analyser av Swedbank som de senaste veckorna verkligen hamnat i hetluften. En liten ”förbättring” noterar jag i dag då både SvD och DN tar ett lite längre perspektiv på krisen och bankernas vinstutveckling men det är långt kvar.DN noterar att bankerna gör ca 80 miljarder i vinst men glömmer att berätta för läsaren om den är tillräckligt hög, för hög eller kanske för låg. Vinsten sätts nämligen inte i relation till något som t.ex. omsättning (som väl ligger på ungefär 170 mrd) eller eget kapital. Siffran blir därför helt meningslös.Inte heller den här veckan har någon av de tidningar som jag sett orkat själva försöka ta reda på hur bankerna i allmänhet, och Swedbank i synnerhet, mår. I stället vidarebefordrar man lösa rykten och frågar banken och myndigheterna hur banken mår! Vilka svar förväntar man sig?Vad jag saknar är en ”gammal, hederlig” företagsanalys (inte aktieanalys) gjord av oberoende och kunniga journalister – och sådana finns! Men varför får de inte utrymme? Vågar de inte? Om de inte själva vill dra några tvärsäkra slutsatser, vilket jag kan förstå, kan de väl i alla fall ge mig som läsare ett vettigt underlag!I dystra stunder har jag gett upp hoppet när inte ens Afv och VA tycks orka med detta sitt viktigaste journalistiska uppdrag – granskning och förklaring!Min förra text i ämnet (Bankbedragare 30/9) ledde till att jag i torsdags blev inbjuden till Lars Adaktusson i TV 8 vilket i sin tur ledde till en intervju med SvD:s internettidning ((4/10). Kanske kan det bli, i vart fall, en intern debatt men f-n tro´t! Branschen är inte direkt känd för öppen och kreativ självkritik.