ollerossander.se
produktion av interspace
 

Medias miljardrullning

Riksbanken pumpar in miljarder! 1 500 miljarder till svenska banker! Washington räddar bankerna med 700 miljarder dollar! Notan uppgår till svindlande, tja siffrorna varierar men många miljarder blir det.

Bilden av vad som händer och hur finanskrisen skall, förhoppningsvis, lösas tycks enkel, solklar och svart/vit. Skattebetalarna får betala för finansbranschens girighet!  

Men så enkelt är det ju inte. Verkligheten är långt mer komplicerad än så. Men massmedia och journalisterna har i de flesta fall inte ens misslyckats med att beskriva vad som sker. De har inte försökt. Rubriker, texter och inslag tillåts bara innehålla enkla sanningar och klatschiga rubriker.

Ingen tycks vilja eller kunna förklara hur det hänger ihop. Okunniga journalister och populistiska politiker, inte minst till vänster, ägnar sig åt avancerad desinformation.

Inte ens när TV i ett ambitiöst försök sätter in extraprogram (söndagens Agenda) gör man något försök att sprida ljus i mörkret. Tvärtom lämnas tittarna i sticket och i tron att bankerna, finansföretagen och deras exempellöst giriga chefer, får miljarder av våra skattepengar att dela på.

Skickliga journalister borde ägna massor av sin tid och kraft att åtminstone förklara skillnaden mellan bidrag, lån, garantier och köp av aktier eller panter.

Rena bidrag, alltså att någon stat ger banker eller finansinstitut skattepangar i gåva, förekommer över huvud taget inte alls – annat än, tycks det, i journalist-populisters fantasi.

Däremot lånar Riksbanken och andra centralbanker ut pengar, på marknadsmässiga villkor, till banker som i vanliga fall lånar av varandra. Här handlar det verkligen om många miljarder men som inte kostar skattebetalarna ett dugg! Faktum är att både Riksbanken och Riksgälden nu gjort bra vinster på att ”pumpa ut” pengar i systemet mot bra ränta och goda säkerheter!

När regeringar garanterar bankspararnas pengar sker det i de allra flesta fall mot en avgift (en slags försäkringspremie) och fullgod säkerhet. Att ställa ut garantier kostar inte ett öre! Först om någon bank inte kan betala sina kunder och/eller går i konkurs, kan det komma att kosta en del.

En del av miljardrullningen gäller när en regering köper (preferens)aktier i en bank och kräver att få framtida utdelningar före alla andra aktieägare. På lite sikt kan också detta bli en bra affär för skattebetalarna. På samma sätt kan det bli om staten köper in de panter och annat som banker har som säkerheter för sina lån. Så blev det i Sverige efter 90-talskrisen. De 60-tal miljarder som bankstödet då handlade om har skattebetalarna fått tillbaka – med ränta!

Ännu vet ingen hur det går den här gången men det enda som är tvärsäkert är att skattebetalarna inte står för hela notan. De största förlusterna tar bankernas ägare (aktieägarna) och de kunder som levat över sina tillgångar på lånade pengar – alltifrån hedgefonder och  private equity-företag till husköpare. 

Efter ett par veckors finanskris med tillhörande krigsrubriker vore det väl på sin plats om seriösa media tog sitt informationsansvar på allvar!