ollerossander.se
produktion av interspace
 

Japanböcker

Under 90-talet publicerade jag på Affärsvärlden två mindre böcker om Japan, den senare tillsammans med Kjell Fornander. Ingendera går att få tag på i handeln men kan hämtas här som PDF-filer.

japanskt ledarskap“Japanskt Ledarskap” från 1992 är fortfarande aktuell i de flesta avseenden. Vad jag då inte förutsåg var att den djupa krisen skulle leda till en så pass snabba och stora förändringar. Jag tänker på fenomen som utländska företagsköp av japanska företag och att stora japanska industriföretag, t.ex. Nissan och MMC, har kunnat få utländska chefer.

Japanskt ledarskap (PDF)

Den lyckosamma krisen“Den lyckosamma Krisen”, 1998 tillsammans med Kjell Fornander. När vi skrev den anade vi inte graden av politisk impotens i Japan. Att en rad regeringar så skulle kunna missköta sin uppgift hade vi inte förutsett. Det innebär att mycket av vad vi då förutsåg inte inträffat förrän flera år senare. Bortsett alltså från tidsfaktorn är många av slutsatserna i boken fortfarande högst aktuella.

Den lyckosamma krisen (PDF)