ollerossander.se
produktion av interspace
 

Bakom Skurkar och Skandaler

Bakom skurkar och skandalerMed Patrik Engellau som redaktör beskriver ett tiotal journalister och debattörer sin syn på de senaste årens skandaler i näringslivet. Den gemensamma nämnaren är fenomenet “herrelösa pengar”!

Denna bok har inte kommit till för att ge redan skandaltrötta läsare någonting ytterligare att sucka över. Målet med Bakom Skurkar & Skandaler är i stället att besvara den centrala frågan: Vad handlar det egentligen om?
Har det blivit värre och i så fall varför? Hur ska jag förhålla mig skandalerna? Skall jag till exempel verkligen bli upprörd för att generaler emellanåt åker limousine? Vet vi förresten att de skandaler som presenteras för oss verkligen är de allvarligaste, eller ligger det andra, oupptäckta, och lurar strax under ytan?
Finns det någon osynlig hand som omärkligt men effektivt styr flödet av skandaler?
Svaren - som nog kan tänkas förvåna läsaren - ges av några av Sveriges mest välrenommerade debattörer och forskare:
Hans Bergström, Björn Björnsson, Patrik Engellau, Ronald Fagerfjäll, Hans de Geer, Carl B Hamilton, Anders Isaksson, Björn Mothander, Olle Rossander samt Carl-Johan Westholm.

Boken kom ut 2004 på Kalla Kulor förlag.

Den kan beställas från mig (olle@rossander.net) eller www.kallakulor.com.