ollerossander.se
produktion av interspace
 

Jobbet är att mata puman

Jobbet är att mata pumanOm sjukförsäkringen utan kontroll som kostar miljarder

Svenska folket är inte sjukare än andra. Men mer lurade. Sjukskrivningarna är en gökunge i statens finanser. Något måste göras för att bromsa miljardrullningen. Därom tycks alla överens. Men den viktiga debatten om ohälsa och sjukskrivingar handlar oftast om fel saker.
De offentliga grälen gäller dålig arbetsmiljö och attitydförändringar, fusk och arbetsmarknadsfiffel.
Det rätta svaret är mycket enklare: det finns inga kontroller!
I alla försäkringar måste det finnas skadereglering och försäkringsmässiga kontroller. Det gör det inte i sjukförsäkringen.
Enligt lagen om sjuklön ska arbetsgivarna vara skadereglerare under de första tre veckorna. Det är den enskilde arbetsgivaren som väljer att sjukskriva eller inte sjukskriva en anställd, inte den anställde eller läkaren. Arbetsgivarna har inte tagit sig an den rollen. De bara betalar.

Enligt lagen om allmän försäkring ska försäkringskassorna göra skadereglering efter tredje sjukveckan. Det gör de inte. Försäkringskassorna har abdikerat från rollen som kontrollant. Det gör inte kassorna något, det är andra som betalar, skattebetalarna. I stället för att följa lagarna och utöva den kontroll som riksdagen ålagt dem skyller de på medborgarna och talar om attitydförändringar.
Om kassorna följde lagen skulle uppskattningsvis en tredjedel av sjukskrivningskostnaderna sparas. Det betyder 10 000 kronor per skattebetalare och år.

Boken har getts ut av en grupp fristående debattörer som kallar sig ROMS, Rådet för Oberoende Maktstudier och Den Nya Välfärden. Den kan beställas från mig (olle@rossander.net) eller www.dnv.se.