ollerossander.se
produktion av interspace
 

Korrumperande kontroll

Oljekatastrofen i USA, finanskrisen i Grekland, sub-primelånen i USA och den senaste skandalen inom sjöfarten med livflottar som inte fungerar. Alla kan faktiskt kopplas till ett rejält systemfel i marknadsekonomin.
Eller är det fråga om ett tankefel? Politiker och myndigheter tror att det är marknaden som kontrollerar medan det i själva verket är de som borde övervakas och kontrolleras som står för kontroll.
Inom område efter område har politiker trott att den så kallade självregleringen ska fungera - marknaden ska lösa problemet; aktörerna själva skall övervaka sin egen verksamhet.
Det låter lockande men på område efter område visar det sig att fenomenet inbjuder till missbruk, mutor och slapp regelkontroll.
Det är egentligen självklart att om kontroll och tillsyn bekostas av dem som skall kontrolleras, och som alltså själva gynnas av så och lite kontroll och tillsyn som möjligt, blivit kontrollen därefter. Oljejätten BP har de senaste åren orsakat två av världens största oljekatastrofer, dels den nu aktuella utblåsningen i mexikanska golfen, dels en katastrofal brand i ett oljeraffinaderi för några år sedan. Redan innan haveriutredningen är klar kritiken massiv och sannolikt välriktad mot oljejättens säkerhetsarbete. Riggar, utrustning och teknik kontrollerats av så kallade klassningssällskap. Konsultföretag som lever på sin skenbara opartiskhet men som får alla sina (rejäla) vinster från dem de ska kontrollera.
På samma sätt är det med sjösäkerheten. Fartyg och rederier köper kontroller (och godkännande) av klassningssällskapen som i flera länder har getts myndighetsställning och som godkänner sina egna kunders säkerhetsarbete.
Så var det till exempel med Estoniakatastrofen. Fartyget, som inte var sjövärdigt, godkänd av klassen. Det kostade drygt 800 människor livet.
Likheterna med de senaste finanskriserna är påtagliga. Lånehandlingarna på den genomsjuka amerikanska bostadsmarknaden liksom Grekland fick bästa betyg av de företag som anser sig vara världens främsta experter på kreditprövning.
Företagen Moodys, Standard & Poor och Fitch gjorde sina, inte särskilt briljant analyser, på uppdrag av finansinstitut och banker som ville sälja sina obligationer till intet ont anande kunder.
I bästa fall kan såväl oljekatastrofen som finanskrisen leda till en ny syn på hur marknaden ska övervakas och kontrolleras. Debatten går hög, i framför allt USA och England, och förslagen haglar. Lobby-företagare jobbar för högtryck för att se till att de lagförslag som kommer fram, bli så urvattnade som möjligt.
En inte alltför vågad gissning är att oljebolagen kommer att sättas åt ganska rejält och får finna sig i nya väsentligen hårda regler för riskfyllda oljeborrning. Katastrofen är synlig, allmänheten upprörd och politikerna måste agera. På finansmarknaden däremot kan det bli som det brukar - en serie kraftfulla slag i luften, några nya lagar för juristen och konsulter att gotta sig åt och snart allt som förut. Med nya finanskrisen!

Lämna en kommentar