ollerossander.se
produktion av interspace
 

Dawit Isaak offer det odemokratiska medborgarskapet

Kampen för Dawitt Isaak skulle vinna på om hans öde sattes i sitt sammanhang. Sannolikt har han drabbats av det svenska, i grunden, odemokratiska dubbla medborgarskapet.  Den som väljer att leva att med dubbla pass riskerar att mista alla rättigheter och allt skydd! I stället för att få fördelarna av ett svenskt rättsskydd riskerar svenska medborgare, som en följd av i grunden odemokratiskt system, att stå helt utan skydd i en krissituation.

För Sverige kommer det sannolikt att leda till allt fler svåra diplomatiska konflikter med korrumperade skurkstater och diktaturer.Kampen för att hjälpa Dawit Isaak är viktig, behjärtansvärd och förståelig men hans situation kan sannolikt till stor del skyllas på en av de större politiska stolligheterna i Sverige - det dubbla medborgarskapet.Eftersom han är både är svensk och eritriansk medborgare är de två nationalstater som med sina myndigheter som har och skall ta ansvar för hans säkerhet och välbefinnande.

Samarbete över gränserna i den här typen av frågor är svårt nog vi i vanliga fall och det bli naturligtvis i praktiken nästan omöjligt när vi har att göra med ett land som inte respekterar rättsstaten och mänskliga rättigheter. Hade Dawit Isaak han, när han vid något tillfälle och av någon anledning kunde välja mellan endera av två medborgarskap valt det svenska, skulle UD och svenska politiker i dag ha kunnat agera på ett helt annat sätt för att hjälpa honom. Rätten till dubbelt medborgarskap kan tyckas vara både humanitärt och bra på många sätt men förr eller senare visar sig nackdelarna. Och detta kommer att ske allt oftare i framtiden. I takt med att allt fler svenskar har dubbelt medborgarskap kommer det att bli allt fler konflikter mellan olika rättssystem.

Dessutom kan man seriöst ifrågasätta det demokratiska i systemet. Dubbelt medborgarskap innebär dubbel rösträtt. Vissa människor får alltså få rösta i flera val i olika politiska församlingar! I extremfallet kan en riksdagsledamot i Sverige inte bara rösterna i ett främmande lands riksdagsval utan också där bli inröstad i ett annat lands parlament. Som politiker med dubbelt medborgarskap kan en person aktivt motarbeta det ena (hem)landets politiska intressen till förmån för det andra (hem)landets.

Förr i världen kallades detta för landsförräderi var belagt med dödsstraff!

Lämna en kommentar