ollerossander.se
produktion av interspace
 

Avregleringarnas förbannelse eller faran med att pinka i byxan!

Är det någonting både årets rekordvinter och, för några år sedan, stormen Gudrun har visat, är det vådan av snabba och ogenomtänkta avregleringar. Tågen blir inställda, kraftledningarna rivs ner och taken rasar.
Det är inte i första hand följden av märkliga naturkatastrofer utan det oundvikliga resultatet av kortsiktiga politiska beslut. Dessa har gett välkomna bidrag till statskassan men på sikt urholkat infrastrukturernas uthållighet.
Tanken med att dela upp och bolagisera statens järnvägar, televerket och vattenfall var i grunden bra. Det skulle sätta fart på gamla föråldrade verk och myndigheter och skapa flexibilitet, effektivitet och konkurrens. Det kunde verkligen behövas och så blev det flera fall också.
Ut åkte stelnade strukturer och ineffektiva byråkrater men också servicepersonal, kunskap, säkerhetstänkande och något så gammalmodigt som samhällsansvar.
Budgetmedvetna politiker fick, och tog chansen, att skära ned anslagen när SJ, Televerket och Vattenfall delades upp i resultatfixerade divisioner och dotterbolag.
Stora delar av kärnverksamheten farmades ut och outsourcades till privata entreprenörer som, självklart, såg kortsiktiga vinster framför långsiktigt samhällsansvar.
Nu börjar vi se följderna av detta: stormfällda kraftledningsgator, sönderfrysta växlar och nödstoppade kärnkraftverk!
På samma konto kan läggas de många de nedrasade taken över sporthallar och kostallar. De har sannolikt alla byggts av ansvarsfulla företag som blivit alltför fulla av ansvar när det som förut varit myndighetsutövning numera blivit självreglering.
Ut slängdes dyra, och i för sig kanske ineffektiva byråkrater. In kastades dyra konsulter och privata företag som satt snabbhet och vinst för eftertänksamhet och långsamt trygghet.
Kanske kan vi skratta lite åt vinterns vedermödor och försenade tåg.
Värre är det med misstanken att vad som har hänt i de svenska och tyska kärnkraftverken de senaste åren också är följden av kortsiktiga företagsekonomiska resultatfixerade beslut - beslut som skulle kunna ha lett till bokstavligt talat ödesdigra följde.
Avregleringar och privatiseringar är säkert utmärkt reformer men de måste genomföras med största försiktighet och eftertänksamhet - det visar inte minst den fortfarande aktuella finanskrisen.

Lämna en kommentar