ollerossander.se
produktion av interspace
 

Sefastsson - igen!

Besynnerligt är det minsta man kan säga. En av Sveriges mest ansedda jurister, professor Claes Sandgren, slår i en debattartikel (2/2) i DN fast att Trond Sefastson tagit betalt för att göra TV-program i TV4.

Är inte det straffbart?

Sefastsson hävdar själv att han tagit och fått betalt för det närmaste juridiskt utredningsuppdrag som inte har ett skvatt med TV4 att göra.

Åklagaren hävdade, inte minst med hjälp av just juristprofessorn Claes Sandgren, i tingsrätten att det var fråga om ett rent mutbrott och att Sefastsson avsåg att lura på TV 4 ett program i Kalla Fakta med syfte att få en i knarkbrottsling frikänd.

Tingsrätten fällde Sefastsson men domen öververklagades och i hovrätten underkändes åklagarens påståenden på formella grunder. Själva grundfrågan, den som handlade om mutor, blev aldrig prövad och Sefastsson frikändes.

Nu går juristprofessorn Sandgren ut ändå och påstår att Sefastsson gjort sig skyldig till brott. Frågan är om det inte är åtalbart att hävda att någon är skyldig till brott utan att brottet är bevisat och prövat domstol

Och juristprofessorn Claes Sandgren är det inte vilken professor som helst. Han är ordförande för institutet mot mutor och borde rimligen veta bättre än de flesta vad man får och inte får påstå.

Däremot är det lät att hålla med professor Sandgren i hans krav på ändring av mutlagstiftningen så att också frilansare och uppdragstagare ska kunna åtalas och fällas för mutbrott - om de verkligen tagit otillbörligt betalt.

Den svenska mutlagstiftningen är tandlös och har utsatts för hård men rättvis kritik under många år.

Lämna en kommentar