ollerossander.se
produktion av interspace
 

Kossor har det bättre än åldringar

Uppdrag granskning visade på det skandalösa förhållanden som råder på många hem för äldre.

Inte minst pekade man på det faktum att vi har oerhört stränga lagar som reglerar kossors, hästars och andra djurs förhållanden. De ska få komma ut, ha kompiusar och skötas väl.

Våra äldre kan däremot tvingas leva som vore de inspärrade! Utan frisk luft och ingen chans att komma ut!

Lagstiftarna, våra valda riksdagsledamöter, värnar mer om kor än om pensionärer är den lika sanna som skrämmande slutsatsen! Men varför blir det så?

Jo, det är lika enkelt! Det kostar inget att tviunga bönder eller hästägare att bygga om, sköta djuren och ge dem drägliga villkor. Sånt får de ju betala själva. En lag om åldringar skulle kosta skattepengar! Alltså….

På samma sätt är det med rader av regler - tillsyner, energikontroller, hisskontroller, ventilationskontroller och Gud vet vad. Med lite lobbying från dem som tjänar på det, går den här typen av “gratislagar” genom statsapparaten och riksdagen som ett oljelavemang !

Ynkligt!

Lämna en kommentar